Rijopleiding in stappen

De RIS-methode is een manier om het auto rijden stap voor stap aan te leren. De naam zegt het al, Rijopleiding In Stappen. Het is een gestructureerde methode, die niks langer of korter duurt, waarbij het slagingspercentage veel hoger ligt. Bovendien toont onderzoek aan dat je als bestuurder veiliger het verkeer in gaat. Dus: wees wijs. Haal met RIS je rijbewijs!

Hoe werkt dit?

Bij de praktijklessen hoort een werkboek. De inhoud is gericht op de praktijk van het autorijden. Het is geen theorieboek waarin verkeersregels en verkeerstekens worden behandeld.
Stapsgewijs ga je hiermee aan de slag. Het werkboek is verdeeld in 4 modules. Deze bestaan uit handelingsscripts. De scripts sluiten op elkaar aan, zodat je in een logische volgorde alle onderdelen van het autorijden leert. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Er wordt dan bepaald of je alle kennis en vaardigheden bezit die bij het niveau van de module horen. Als je de vaardigheden beheerst ga je verder met het volgende script. Een voorbeeld ervan is script 24 kruispunten. Hierbij horen een set regels: scan, soort kruispunt, ruimtekussen, kijken, voorrang verlenen, kijken, scan. Dit is een houvast voor jou.

We houden samen een vorderingenkaart bij die synchroon loopt met het praktijkboek. Deze vullen we na elke les in. Zo weten we allebei hoe het ervoor staat en wat je nog moet leren.
Je krijgt aan het einde van de les huiswerk mee zodat je de volgende les al weet wat je gaat oefenen en kunnen we hier snel mee beginnen. Heb je je huiswerk niet gemaakt? Dan zal ik natuurlijk gaan uitleggen wat we gaan doen, dit kost je dan wel oefentijd. Heb je wel je huiswerk gemaakt? Dan scheelt jou dit tijd en geld want dan hoef ik geen uitgebreide uitleg te geven. Natuurlijk is er altijd tijd voor herhaling, vragen als jij hier behoefte aan hebt.
Het streven van RIS is:

 1. Je beter op het examen voor te bereiden zodat je een grote kans van slagen hebt.
 2. Dit in een zo kort mogelijke periode te realiseren.
 3. Je daadwerkelijk veiliger, bewuster, bekwamer en zelfstandiger te laten gedragen in het verkeer.

Tijdens deelneming aan het verkeer doorloop je voortdurend vijf taakprocessen.
Zeker in het begin van de opleiding is het een hele klus, daarom zal ik tijdelijk een aantal van je over nemen.
Het zal er voor jou ongeveer als volgt uit zien:

 • Module 1: Waarnemen en handelen.
 • Module 2: Eenvoudige verkeersmanoevres.
  Voorspellen, evalueren en beslissen.
 • Module 3: Bekende ingewikkelde situaties.
  Alle taakprocessen.
 • Module 4: Alle leerstof wordt verfijnd. Zelfstandig, alle situaties.
  Aan het eind van module 4 ben je een veilige, bewuste bestuurder. Je hebt op je autorijexamen een grote kans van slagen.